top of page

ÜROLOJİ

Kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer.

 

Erkek üreme sistemi ve üriner sisteme ilişkin hastalıklar ile anatomik veya fizyolojik nedenlere bağlı bozuklukların teşhis ve tedavisinin yapıldığı üroloji bölümlerimizde uzman hekim kadromuz ve deneyimli sağlık personellerimiz görev almaktadır. Hastanelerimizde son teknoloji yöntemler ile teşhis edilen hastalıklar; medikal tedaviler, endoskopik uygulamalar, açık veya laparoskopik cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir. Kamera sistemi ile böbrek taşı tedavisi (Retrograde Intrarenal Cerrahi-RIRIC), kapalı böbrek taşı ameliyatı (PNL sistemi) ve ESWL uygulaması (taş kırma) üroloji kliniklerimizde gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alır. Böbrek kanserleri, böbrek üstü bezi (Sürrenal-Adrenal) ile ilgili hastalıklar, üreter hastalıklar, mesane, prostat ve testis hastalıklarının tedavileri uzman hekim kadromuz tarafından gerçekleştirilir.

 

Üroloji kliniklerimizde tedavi planının belirlenmesinden önce uygulanan tanı yöntemlerimiz şunlardır.

  •  Gonore (bel soğukluğu),chlamidya-üreoplazma

  •  Erkek kısırlığı tanı ve tadavisi

  •  Azoospermi,hipogonadizm

  •  Böbrek hastalıkları tanı ve tedavisi

  •  Böbrek üreter taşı-spinal tomografi

  •  Mesane hastalıkları tani ve tedavisi

  •  Ürodinami Testi

  •  PSA Testi

  •  Prostat Biyopsisi

bottom of page