top of page

HASTA HAKLARI

 Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma : Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
   

 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma : Irk, din, dil, ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
   

 3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
   

 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme :  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
   

 5. Personel tanıma, seçme ve değiştirme :  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
   

 6. Bilgi İsteme : Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
   

 7. Mahremiyet :  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
   

 8. Rıza ve İzin :  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
   

 9. Reddetme ve Durdurma :  Tedaviyi reddetme ve durdurmasını istemeye,
   

 10. Güvenlik :  Sağlık hizmetini  güvenli bir ortamda almaya,
   

 11. Dini vecibelerini yerine getirebilme : Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler,
   

 12. Saygınlık Görmesi :  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmetleri almaya,

bottom of page