top of page

ÇEVRE POLİTİKASI

 1. Öncelikli hedef olarak  hastanemizde faaliyet sonucu oluşan atıkları tespit edip bu atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için her birime özgü bir atık yönetim planı oluşturmaktadır.
   

 2. Bu plan doğrultusunda atıklar minimize edilmeye çalışılıp, geri kazanılabilenler ayrılır.
   

 3. Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile işletme gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
   

 4. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek.
   

 5. Atıkların geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
   

 6. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

bottom of page