top of page

MİNİ CHECK-UP PAKETLERİ

KADIN MİNİ CHECK-UP

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene

 • Dahiliye Muayene

 • Akciğer Grafisi

 • Tüm Abdomen USG

 • Meme USG

 • Elektrokardiyogram (EKG)

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)

 • Ast-Sgot (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Alt-Sgpt (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Glukoz, Açlık

 • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)

 • Kan Üre Azotu, BUN (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Vitamin B12

 • Vitamin D (25-Hidroksi)

 • Crp

 • Ferritin

 • Kolesterol,Total

 • HDL-Kolesterol

 • LDL-Kolesterol

 • Trigliserit

 • Alfa-Feto Protein (AFP)

 • CA-19-9

 • CA-125

 • Tsh

 • Tam idrar Tetkiki

 • İdrar Mikroskobisi

 • Sıvı Bazlı Sitoloji (SMEAR)

ERKEK MİNİ CHECK-UP

 • Dahiliye Muayene

 • Akciğer Grafisi

 • Tüm Abdomen USG

 • Elektrokardiyogram (EKG)

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)

 • Crp

 • Ast-Sgot (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Alt-Sgpt (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Glukoz, Açlık

 • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)

 • Kan Üre Azotu, BUN (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Ferritin

 • Kolesterol,Total

 • HDL-Kolesterol

 • LDL-Kolesterol

 • Trigliserit

 • Vitamin B12

 • Vitamin D (25-Hidroksi)

 • Prostat Spesifik Antijen (PSA Total)

 • CA-19-9

 • Karsinoembriyojenik Antijen (CEA)

 • Tsh

 • Alfa-Feto Protein (AFP)

 • Tam idrar Tetkiki

 • İdrar Mikroskobisi

bottom of page