KARDİYAK CHECK-UP

Biyokimyasal Tetkikler

 • Akş (Glukoz)

 • HbA1c

 • T. Kolesterol

 • Trigliserid

 • HDL Kolesterol

 • LDL Kolesterol

 • Üre

 • Kreatinin

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)

 • hs-CRP

 • LDH

 • SGOT

 • SPGT

 • Free T4

 • TSH

Kardiyolojik ve Radyolojik Tetkikler

 • Efor Testi

 • EKG

 • Akciğer Grafisi (Raporlu)

 • EKO