top of page
Başlıksız-1g.png

Amacımız üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm çalışanlara kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanarak kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması yürütülmesi ve koordinasyonuyla sunulan hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler uygulanır;

 1. Komite Toplantıların Koordinasyonu ve Çalışmalarının İzlenmesi

 2. Öz Değerlendirmelerin Planlaması, Gerçekleştirilmesi ve İyileştirme çalışmaları

 3. Gösterge ve Hedeflerin Belirlenmesi, Takibi

 4. Hasta Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi

 5. Çalışan Memnuniyeti ile Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi

 6. Tehlikelerin Tanımlanması ve Risklerin Değerlendirilmesi

 7. Kalite Faaliyetlerine İlişkin Dokümantasyon Süreçlerinin Yönetimi

 8. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

 9. Eğitim

 10. İyileştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi

 11. İyileştirme Yöntemleri

 12. Bölüm Kalite Sorumluları İle İş Birliği

KALİTE YÖNETİM YAPISI & SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ANLAYIŞIMIZ
bottom of page