top of page
Başlıksız-1g.png
KALİTE POLİTİKAMIZ VE DEĞERLERİMİZ
  1. Hastanemizin sunmuş olduğu tüm tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinde, hasta ve çalışan merkezli, güvenli bir ortam oluşturan, bütüncül bir yaklaşım ile standartlara uygun, sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına açık, teknolojik yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bakımda en iyiye ulaşmak yolunda kaliteli tıbbi bakım hizmeti sunmak,

  2. Hasta hakları birimimizin hastanemizde sunmuş olduğu tüm hizmetlerde profesyonel ve çözümcül  bir yaklaşım ile  en iyi hizmet alım sürecini sağlayarak, hasta memnuniyet düzeylerini düzenli aralıklarla  ölçmek ve gereken iyileştirme çalışmalarını  yapmak,

  3. Kurum içerisinde Eğitim Komitesi tarafından planlanan yıllık eğitim takvimine göre çalışanların eğitimlere katılımını teşvik etmek, sertifikasyon ve dış eğitim faaliyetlerini destekleyerek kurum içindeki eğitim faaliyetlerini sahaya yansıtmak,

  4. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik İSG Uzmanı, çalışan temsilcileri ve birim sorumluları ile ortak çalışmalar sağlamak, güncel mevzuat ve yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde koruyarak güvenilir bir ortam sağlamak ve süreçlerden kaynaklanan tüm istenmeyen ve ramak kala olaylara yönelik kök neden analizi yaparak düzeltici ve önleyici faaliyetleri sürdürmek.

  5. Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile KVKK kapsamında tüm gerekli tedbirleri uygulamak, risklere yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

  6. Ayrıca Kurumumuz sosyal sorumluluk kapsamında etik çerçevede toplumun ihtiyaçları ile örtüşen projelerle farkındalık yaratarak öncü olmayı hedeflemektedir.

 

Bu doğrultuda;

 

Kurumumuz misyon, vizyon ve değerlerini ön planda tutarak; standart ve yenilikleri sürekli takip etmeyi amaçlayan bu yönde kurum olarak kendini geliştirme faaliyetlerini sürdürerek, bakım hizmetleri kalitesinde en üst düzeye ulaşmayı ve Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına uygun sağlık hizmeti vermeyi taahhüt etmekteyiz.

bottom of page