top of page

HASTA SORUMLULUKLARI

1-Bilgi Verme
  Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.

 

2- Önerilere Uyma
  Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

 

3- Planlanan Tedaviyi Reddetme
  Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

 

4- Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
  Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

 

5- Saygı Gösterme
  Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

 

6- Enfeksiyon Kontrol
  Hasta ve yakınlarınız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

 

7- Hasta Ziyaretçisi
  Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

 

8-Tazmin Sorumluluğu

      Hastadan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya  sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

bottom of page