top of page

GÖZ HASTALIKLARI

Göz sağlığı, yaşam kalitesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı göz hastalıkları erken dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi yaptırmak ve gözlerdeki olası hastalıkları ilerlemeden tespit etmek büyük önem taşır. Sağlıklı insanlar yılda bir kez göz taramasından geçmeli, göz sağlığına ilişkin herhangi bir  şikayeti bulunanlar Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne muayene olmalıdır. Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde katarakt-refraktif cerrahi, oküloplastik cerrahi, glokom, sarı nokta hastalığı tanı ve tedavisi, refraksiyon-kırma kusurları, şaşılık, pediatrik oftalmoloji, retina ve kornea hastalıkları gibi branşlarda hizmet verilir.

Gözün Yapısı

Gözümüzün renkli kısmı iris olarak adlandırılır. En dışta bunu örten saydam, saat camı şeklinde kornea tabakası bulunur. İrisin ortasındaki açıklık pupil olarak adlandırılır. Gözün beyaz renkli tabakası sklera tabakasıdır ve bunu en dışta kaplayan saydam zar yapı konjonktivadır. İrisin arka tarafında göz merceği (lens) bulunur. Göz küresinin içini arkada vitreus dediğimiz jel kıvamında bir sıvı doldurur. Bu boşluğu kaplayan sinir lifi tabakası retina adını alır. Bunun hemen altında koroid dediğimiz damar tabaka vardır. Gözün mercekle görebildiğimiz bu arka kısmında yuvarlak, pembe beyaz renkte izlenen görme sinirimizin çıktığı optik disk bulunur. Yine bunun komşuluğunda, çevreye göre daha koyu renkte makula denilen ve ayrıntılı görmemizi sağlayan kısım vardır. Gözümüze gelen ışınlar sırayla göz yaşı, kornea ve lensi geçtikten sonra retina bölgesine düşer. Buradan sinir lifleriyle beynimizdeki görme merkezlerine iletilir. Burada düzenlenen ışık uyarıları anlamlı bir görüntü halini alır. İyi bir görme için tüm bu yapıların ve göz küresini çevreleyen göz kaslarımızın sağlıklı olması gerekir.

Şaşılık

Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve çoğunlukla kırma kusurlarına bağlı gelişen şaşılıkların tanı, medikal ve cerrahi tedavisi bu birim tarafından yürütülür.

Kornea

Kornea biriminde göz ön segment yapılarına ait hastalıklar değerlendirilir. Başta katarakt cerrahisi olmak üzere tüm cerrahi girişimler yapılmaktadır. Kuru göz inceleme yöntemleri, speküler mikroskopi, kornea topografisi gibi inceleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Retina

Bu birimde hipertansif ve diabetik retinopati, retina dekolmanları, yaşa bağlı makula dejenerasyonları, göz içi kanamalar gibi, göz arka segment yapılarına ait hastalıklar değerlendirilir. Anjiografi incelemeleri yapılır.

Refraktif Cerrahi

Kırma kusurlarının yani miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın düzeltilmesine dayalı cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. Kornea topografisi, keratometri gibi inceleme yöntemleri ile muayene yapılır.

Glokom

Göz tansiyonu hastalığı = glokom hastalarımız bu birimde değerlendirilir. Rutin muayene esnasında göz tansiyonu saptanan hastaların sürekli kontrolleri ve görme alanı incelemeleriyle takipleri yapılır.

Nörooftalmoloji

Nörolojik hastalıklarla birliktelik gösteren göz hastalıkları bu birimce takip edilir. Myastania gravis, tiroide bağlı göz tutulumları, göz hareket bozuklukları, göz migreni ve diğer nörolojik problemler değerlendirilir. MR, CT gibi görüntüleme yöntemleri ve görme alanı testi, renk görme, göz hareketlerini değerlendiren testlerden faydalanılır.

Üvea

Gözün iris, sklera ve koroid dediğimiz kısımlarında ortaya çıkan iltihabi ve inflamatuar hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır.

Oküloplastik

Göz kapaklarına ve göz yaşı kanallarına ait hastalıklar ve operasyonlar bu birimce yürütülür. Kapak kitlelerinin alınması, deformitelerin ve kapak düşüklüğünün düzeltilmesi, göz yaşı kanal tıkanıklığı operasyonları gibi operasyonlar yapılır.

Kontakt Lens

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi tüm kırma kusurlarında ayrıca keratokonus, büllöz keratopi, persistant epitel defekti olgularında ve diğer bazı hastalıklarda kontakt lensler kullanılabilir. Estetik amaçlı ya da kırma kusurunu da düzeltmeye yönelik renkli, renkli-numaralı kontakt lensler mevcuttur.

Uzman hekimler, göz hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde güncel teknolojilerden faydalanır.

bu yapıların ve göz küresini çevreleyen göz kaslarımızın sağlıklı olması gerekir.

Membran soyma, makular deliklere yönelik ameliyatlar

  •  Görme Alanı

  •  "OCT" ( Optik Koherens Tomografi )

  •  Kornea yüzeyinin değerlendirilmesi

bottom of page