top of page
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayene

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayene

 • Göz Hastaları Muayene

 • Tüm Abdomen USG

 • Glukoz Açlık

 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)

 • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)

 • Kolesterol,Total

 • Trigliserit

 • Kan Üre Azotu (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)

 • Sedimentasyon

 • Crp

 • Demir

 • Demir Bağlama Kapasitesi

 • Ferritin

 • Folik Asit

 • Vitamin B12

 • Vitamin D (25-Hidroksi)

 • Ast-Sgot (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Alt-Sgpt (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Alkalen Fosfotaz (ALP)

 • Total IgE

 • Tsh

 • Serbest T3

 • Serbest T4

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Kalsiyum

 • Klor

 • Fosfor

 • HBsAg

 • Tam İdrar Tetkiki

 • İdrar Mikroskobisi

 • Dışkıda Transferrin

 • Dışkıda Hemoglobin

Kardiyolojik ve Radyolojij Tetkikler

 • Tüm Batın USG

bottom of page