top of page

BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormon analizörleri ile çalışmaktadır. Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi göz önünde bulunduralarak, tahlil ve tetkik sonuçlarınız sizlere aynı gün veya en geç bir gün sonra ulaştırılmaktadır. Tüm laboratuvar testleriniz uzman hekimlerimiz kontrolünde, laborantlar eşliğinde çalışılmaktadır. Laboratuvarımız İşletim Sistemi (L.İ.S) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir.

Bu sayede maksimum kontrol ve hız sağlanarak, en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.

Materyal (kan, idrar, vb...) alımında ve testlerin analizi sürecinde tek kullanımlık malzemeler kullanılarak kontaminasyon riski ortadan kaldırılmaktadır.

Kalite kontrolü, klinik laboratuvarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sebeple laboratuvarımızda mutlaka internal (iç) kalite kontrolü yapılmakta ve verilerimizin doğruluğu test edilmektedir.

Laboratuvar ünitemizde yapılan testlerden bazıları şunlardır;

 •  Kolesterol

 •  HDL, LDL lipit panelleri

 •  Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

 •  Trigliserid

 •  Kan şeker ölçümü

 •  Glikoz tolerans/li>

 •  Hemoglobin A1C

 •  Tiroit hormonları

 •  Hemogram

 •  Sedimantasyon

 •  Tam idrar

 •  Koagülasyon

 •  Kan gazları

 •  Üreme hormonları

 •  HIV

 •  Hormon ve tümör belirteçleri

 •  Sifiliz (frengi)

 •  Torch testleri

 •  PCR Laboratuvarı

 •  Koronavirüs salgını sebebiyle adını sıkça duyduğumuz PCR, tam adıyla Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan bir testtir. Bu test ile birlikte kişinin vücudunda virüsün varlığı tespit edilmekte ve vücudun bu virüse karşı verdiği tepki anlaşılmaktadır. Pandemi döneminde asemptomatik taşıyıcıların ve semptomatik hastaların tespit edilip, salgının yayılmasını azaltmada çok önemli bir rolü olan PCR testi, küçük bir klinik örnekten çok sayıda kısa DNA ve RNA kopyaları incelenmesini sağlayabilir.

 •  PCR testleri kan üzerinden değil, burun ve boğazdan pamuklu ince bir çubukla alınan sürüntülerle yapılmaktadır. Testin doğru sonuç vermesi için sürüntülerin düzgün bir şekilde alınması çok önemlidir

 •  Koronavirüs şüphesiyle hastanelerimize başvuran hastalarımızdan alınan örnekler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarlarımızda hassas ölçüm metotları kullanılarak titizlikle incelenip, aynı gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Test sonuçlarınız uzman doktor ve raporlama ekiplerimiz sayesinde eksiksiz bir biçimde, hasta bilgilerinin gizliliği ve KVKK veri işleme kuralları çerçevesinde tarafınıza teslim edilmektedir.

 • SMA (Spinal Musküler Atrofi) dünyada ve ülkemizde dikkat çeken genetik bir hastalıktır. Hareket sinir hücrelerinde oluşan sorunlardan kaynaklı meydana gelmektedir. SMA’nın meydana gelebilmesi için iki genin de mutasyon olması gerekir. Ailelerin her ikisinin de bu mutasyon genini taşıyor olması, doğacak çocuğun SMA hastası olma tehlikesini %25 oranına çıkarmaktadır ve dünyada her 6 bin doğumdan birinde bu hastalık görülmektedir. SMA, taşıyıcıları olan bireyler herhangi bir belirti ve risk göstermezken; hasta kişilerde kasları kontrol altında tutan sinirlerdeki güçsüzleşmeye yönelik olarak zaman içinde ilerleyen kas zayıflıkları görülebilir. Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Testi bu noktada yol gösterici olabilmektedir.

bottom of page