top of page

40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP

 • Dahiliye Muayene

 • Nöroloji Muayene

 • Akciğer Grafisi

 • Tüm Abdomen USG

 • Tiroid USG

 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

 • Elektrokardiyogram (EKG)

 • Alfa-Feto Protein (AFP)

 • CA-19-9

 • Karsinoembriyojenik Antijen (CEA)

 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)

 • Ast-Sgot (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • Alt-Sgpt (Karaciğer Fonksiyon Testi)

 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)

 • Glukoz, Açlık

 • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)

 • Kan Üre Azotu, BUN (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)

 • Vitamin B12

 • Vitamin D (25-Hidroksi)

 • Crp

 • Ürik Asit

 • Kolesterol,Total

 • HDL-Kolesterol

 • LDL-Kolesterol

 • Demir

 • Demir Bağlama Kapasitesi

 • Romatoid Faktör (RF)

 • Ferritin

 • Trigliserit

 • TSH

 • Serbest T3

 • Serbest T4

 • Sedimentasyon

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Kalsiyum

 • Tam İdrar Tetkiki

 • İdrar Mikroskobisi

 • Dışkıda Hemoglobin

 • Dışkıda Transferrin

 • HBsAg

 • Anti HIV

 • Anti HCV

 • Anti HBS

Kardiyolojik ve Radyolojik  Tetkikler

 • Tüm Abdomen USG 

 • EKG

 • Akciğer Grafisi

bottom of page