top of page

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

 

Halk arasında İç Hastalıkları olarak adlandırılan Dahiliye bölümü geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Çeşitli yakınmalar ile başvuran hastaların ayaktan ve yatarak tedavilerinin düzenlendiği bölüm olup, sorunlarını gidermede kılavuz görevi üstlenmektedir.

 

Bu nedenle hastaların ilk başvuru yaparak tetkiklerinin yapıldığı, ilk teşhisinin konulduğu, hastalığın durumuna göre ya bu birim tarafından tedavisinin düzenlendiği ya da bir başka branşa sevk edildiği bölümdür. Genel yaklaşım itibariyle, hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek Dahiliye Branşının temel prensibidir.

 

İç Hastalıkları Bölümü'nün İlgilendiği Başlıca Konular

 •  Kan Hastalıkları (Anemiler)

 •  Böbrek Hastalıkları

 •  Koroner Kalp Hastalıkları

 •  Kalp Yetersizliği

 •  Ritm Bozuklukları

 •  Hipertansiyon

 •  Lipid düzeyi (Kolestrol,Trigliserid) Bozuklukları

 •  Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

 •  Tiroid Bezi Bozuklukları (Guatr)

 •  Obesite

 •  Reflü, Gastrit, Ülser, Kabızlık, Kolit gibi Sindirim Sistemi Hastalıkları

 •  Yaşlılık ve Yaşlılığa bağlı sorunlar (Geriatri)

 •  Ateşli Hastalıklar

 •  Ameliyat öncesi ve sonrası genel değerlendirme

bottom of page