top of page

ÇOCUK SAĞLIĞI

Bebeğin doğumundan 17 yaşına kadar, tüm hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalı pediatridir. Çocuk sağlığının korunması ve gelişmesinde düzenli olarak aylık doktor kontrolleri yapılmalıdır. Bu sayede bebeğin gelişim ve büyümesi takip edilmekte, olası bir hastalıkta da teşhisi erken konulabilmektedir.

 

Özel Bir Nefes Hastanesi'nde değerli varlıklarımız olan bebeklerin muayene, tetkik, laboratuar, röntgen, ultrason, aşı, teşhis ve tedavileri özenle yapılmaktadır.

 

Pediatri Branşının Kapsadığı Hastalıklar;

  •  Yeni doğan hastalıkları

  •  Koruyucu aşılar

  •  Bulaşıcı hastalıklar(döküntülü hastalıklar, menenjit, vb.)

  •  Solunum yolu hastalıkları

  • Alerjik hastalıklar( astım, alerjşik rinit, vb.)

  •  Doğuma bağlı hastalıklar

  •  İshal vb. yaklaşık 200 hastalık bu bilim dalı içerisinde tedavi edilmektedir.

  •  Çocuk sağlığında aşılar çok önemlidir. Çocukluk dönemi hastalıklarından korunma amaçlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde bebeklere özel aşılar yapılmakta, bebek beslenme ve gelişimi düzenli olarak takip edilmektedir.

  •  Hastanemizde Alerji Testleri( kandan ve deriden) yapılmaktadır.

  • Yeni doğan bebeklerde görülen sarılıklar için fototerapi cihazlarımız bulunmaktadır.

bottom of page