top of page

BESLENME VE DİYETETİK

Günümüzde doğru beslenme, sağlıklı yaşamada, büyüme ve gelişmede, hastalıklardan korunmada, hastalıkların tedavisinde altın kurallardan biri olarak kabul edilmektedir. Beslenme ve Diyetetik birimimiz halkımıza bu anlayışla hizmet vermektedir.

Bu amaçla, Beslenme ve Diyetetik birimimiz faaliyetlerini hasta başvurularıyla sınırlı tutmayarak daha geniş bir çevrede sürdürmeye özen göstermektedir. Doğru beslenme bilincini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve pekiştirmek amacıyla hasta ve hasta yakınları ile yapılan birebir görüşmelerin yanı sıra, afiş, broşür, konferans gibi yollarla bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.

 • Kardiyovasküler Sistem

 •  Hipertansiyon

 •  Kan Yağlarının Yüksekliği

 •  Endokrin Sistem

 •  Diabetes Mellitus

 •  Obezite(Şişmanlık)

 •  Zayıflık

 •  Gut

 •  Osteoporozis

 •  Gastrointestinal Sistem

 •  Ülser

 •  Spastik Kolon

 •  Konstipasyon

 •  Diyare

 •  Ülseratif Kolit

 •  Karaciğer Hastalıkları

 •  Safra Kesesi Hastalıkları vb.

 •  Pre-post Operatif Beslenme

 •  Enteral ve Parenteral Beslenme

 •  Kanserde Beslenme

 •  Nörolojik Hastalıklar

 •  Göğüs Hastalıkları

 •  Böbrek Hastalıkları

 •  Gebelik,Emzirme Dönemi

 •  Çocuk Hastalıklarında Beslenme

 •  Test Diyetleri

 •  Sağlıklı beslenme konusunda diyet uzmanının danışmanlığı

 •  Poliklinik hizmetlerimiz

bottom of page